Efektívne vykurovanie s minimom strát

Rady a tipy

Teplé dni vystrieda zas obdobie, kedy bude vládnuť chlad. V našich podmienkach máme vykurovacie obdobie dosť dlhé, a to spôsobuje, že veľká časť nákladov na bývanie sa vynakladá práve na kúrenie. Podľa nových zákonov už musia byť novostavby stavané s vyšším energetickým certifikátom. To zaručuje, že tepelné straty sa znižujú a na vykurovanie nie je potrebné vynakladať tak veľa energie, a tým pádom aj náklady na vykurovanie sú nižšie.

Zdroj: PR

Stále je však veľa domov a bytoviek, ktoré boli postavené pred viacerými rokmi, a tie nespĺňajú tak vysoké energetické nároky. Zateplenie a ďalšie úpravy, ktoré by mohli pomôcť pri znižovaní tepelných strát sú dosť nákladné, a nie každý si môže takéto finančné zaťaženie aktuálne dovoliť. Existujú však spôsoby, ako aj s menšími nákladmi zaistiť vyššiu efektivitu vykurovania, alebo tepelnej izolácie.

Rýchlejší zdroj tepla

Radiátor je prostriedok, ktorým sa do miestnosti dostáva teplo. Voda alebo iný tepelný nosič privedie teplo do radiátora a tam sa z neho dostane do miestnosti. Jednoduchý princíp, ktorý zabezpečuje teplo v miestnostiach. Radiátor však vyžaruje len časť získaného tepla, keďže sa jedná o pasívny princíp. Pomôcť mu môžeme pridaním aktívneho prvku, a tým je ventilátor na radiátor.

Ventilátor na radiátor Termík 1 (Zdroj: PR)

Jednoduchý pomocník, ktorý pomocou zrýchlenia prúdenia vzduchu umožní zvýšiť efektivitu radiátora. Zväčší sa množstvo vyžarovaného tepla, urýchli sa jeho distribúcia v miestnosti a následný efekt je rýchlejšie vykúrenie chladnej miestnosti až 5 násobne a zároveň zvýšenie teploty miestnosti až o 3 stupne pri rovnakom nastavení kúrenia. Návratnosť investície do ventilátora na radiátor sa počíta na jednu vykurovaciu sezónu.

Vykurujeme len miestnosť?

Zostaneme ešte pri radiátore. Jeho vykurovacie možnosti poznáme, ale uvedomujeme si, že radiátor nevykuruje len smerom hore a do miestnosti, ale aj do zadnej časti? A tam je stena. Teplo sa

Použitie izolačnej fólie za radiátor – snímka z termokamery (Zdroj: PR)
prenáša cez stenu a pri nezateplených budovách sa stane, že vykurujeme ulicu. Doslova. Pomôcť nám môže izolačná fólia za radiátor. Už dávno sa používajú rôzne domáce pomôcky, ako alobalom obalený kartón a podobne. Tieto však nemajú takú účinnosť odrazu a po čase sa ich funkcia znižuje. Špeciálne fólie za radiátor sú určené na odrážanie tepla späť do miestnosti, a dokážu vrátiť späť až 98% vyžarovaného tepla, pričom ich životnosť bez straty účinku sa počíta na desaťročia. Používajú sa v nich totiž technológie z leteckého priemyslu. Použitím fólie za radiátor sa môže zvýšiť teplota bez zásahu do vykurovania až o 2 stupne. Kto by chcel ešte vykurovať ulicu?

Izolácia farbou

Ak by ste chceli zabezpečiť tepelnú izoláciu miestností, no zateplenie domu je veľmi nákladné, môžete skúsiť uvažovať o izolačnej prísade do farby. Pri maľovaní miestnosti stačí do farby pridať takúto prísadu, a vznikne termoizolačná farba.

Zdroj: PR

Nezmení farebné a technické vlastnosti farby, ale keramické mikročastice zvýšia tepelno izolačné vlastnosti steny. Na dotyk už stena nebude studená, čím sa zabráni zrážaniu vodnej pary na stenách vykúrenej miestnosti. Tým sa zároveň zabráni, aby sa na stenách mohli rozširovať plesne. A v lete zabraňuje prehrievaniu miestnosti cez stenu. Jednoduchá pomoc pri izolácii stien – tepelno – izolačná prísada do farby.

Pripravme sa na zimu už teraz, aby nás nezaskočila. Budeme mať v domoch teplejšie, príjemnejšie, a náklady na bývanie sa zároveň znížia. A to stojí za premyslenie.

Text: PR