Tepelné čerpadlá „nekompromisne“ nahrádzajú zemný plyn, uhlie aj „jadro“

Rady a tipy, Stavba

V Nemecku sa obnoviteľné zdroje energie vlani stali najčastejšie využívaným zdrojom tepla pre domácnosti, kedy po rokoch nadvlády zosadili z prvého miesta zemný plyn. Suverénne najvyužívanejším zdrojom tepla potom boli aj vlani tepelné čerpadlá.

Minulý rok bol síce výnimočný v tom, že zemný plyn stratil svoju pozíciu „jednotky“, celkovo sa však jedná len o jeden z krokov na ceste premeny trhu s dodávkami tepla pre rezidenčné nehnuteľnosti. Tepelné čerpadlá preukazujú v Európe svoju spoľahlivosť už niekoľko desiatok rokov. Dnes, v čase zvyšujúceho sa tlaku na ochranu životného prostredia a efektivitu vyrábanej energie, sa tepelné čerpadlá dostávajú do popredia práve vďaka tomu, že dokážu pracovať efektívne po dlhú dobu bez ohľadu na poveternostné podmienky či lokalitu. Na rozdiel od veterných či solárnych elektrární, tepelné čerpadlá sú „životaschopné“ aj bez štátnych stimulov a dokážu vyrábať stabilný objem tepla v priebehu celého roka.

Objem energie vyrábanej tepelnými čerpadlami porastie v budúcnosti pravdepodobne ešte viac ako doteraz, a to z dôvodu postupného odstavovania uhoľných a jadrových elektrární v západnej Európe. Napríklad Švajčiarsko s Rakúskom už dnes riešia, ako nahradiť výpadky dodávok energie z Nemecka, pozornosť politikov sa pritom obracia práve smerom k tepelným čerpadlám.

Slovensku podobné starosti zatiaľ nehrozia, to však neznamená, že by jej domácnosti nemohli naplno využívať výhody tepelných čerpadiel.

Vďaka príspevkom od štátu a priaznivému podnebiu, sú tepelné čerpadlá, aj napriek historicky podpriemerným cenám fosílnych palív, veľmi lacným zdrojom tepla a teplej vody.

V skutočnosti, kombinácia nízkych nákladov na teplo, spoľahlivosti, prívetivosti k životnému prostrediu a ponuke kvalitných zariadení, dopyt po tepelných čerpadlách na Slovensku rastie niekoľko rokov po sebe. Ak teda aktuálne riešite otázku nového zdroja tepla pre Vašu nehnuteľnosť, venujte tepelným čerpadlám zvýšenú pozornosť.

Text a foto: PR