Viete, aký je rozdiel medzi žumpou a septikom?

Rady a tipy, Stavba

Žumpy a septiky sa vyskytujú v lokalitách, kde nie je zavedená kanalizácia. Žumpy sa netýkajú len rodinných domov, ale napríklad aj chát alebo chalúp. Miesta, ktoré nie sú odkanalizované nájdete po celom Slovensku a žumpy majú potom svoje využitie. Poznáte ale rozdiel medzi žumpou a septikom?

Viete, aký je rozdiel medzi žumpou a septikom
Viete, aký je rozdiel medzi žumpou a septikom (Foto: dobrezumpy.sk)

Žumpa je klasika

Žumpa je najčastejšie betónové zariadenie na zachytávanie odpadových splaškových vôd z domácnosti. Kvalitné žumpy v Bratislave sú nepriepustné betónové nádrže, ktorých úlohou je len zachytávanie splaškových vôd, ktoré musia byť po zaplnení žumpy odvezené fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd. Nové žumpy sú vyrobené z betónu, ktorý je vhodný na neustály kontakt so splaškovými vodami. Nepriepustnosť nádrže je mimoriadne dôležitá, pretože v opačnom prípade, pri presakovaní splaškovým vôd sa kontaminuje pôda a tiež podzemná alebo povrchová voda.

V žiadnom prípade nevypúšťajte žumpu do záhrady alebo do vodného toku a pod.! Odvážanie musí zabezpečiť kompetentná firma a vystaviť vám doklad, ktorým sa môžete v prípade kontroly preukázať. Okrem toho, žumpy sú povolené len v lokalitách, v ktorých nie je dostupná kanalizácia. Pokiaľ máte možnosť pripojiť sa na kanalizáciu ste povinný tak urobiť.

Septik je vodná stavba

Nové žumpy z Trenčína a septik sa líšia v tom, že septik je vodná stavba čo v praxi znamená, že pri septiku potrebujete mať stavebné povolenie aj povolenie na nakladanie z vodami podľa vodného zákona. Na žumpu vám stačí len stavebné povolenie.

V septiku sa odpadové vody aj čiastočne prečisťujú, ide o viackomorovú usadzovaciu nádrž, ale účinnosť čistenia je pomerne nízka a tak sa príliš nevyužívajú. Zo septiku sa musí pravidelne vyvážať kal, frekvencia vyvážania je ale nižšia ako pri žumpe. Prečistené vody zo septiku sa vypúšťajú do povrchových alebo podzemných vôd. Takže v konečnom dôsledku nie tak náročné zaťaženie životného prostredia ako tomu bolo v minulosti, alebo keby ste ich nemali vôbec.

Text: PR