Viete, čo zahŕňa komplexná správa budov?

Rady a tipy

Komplexná správa budov sa netýka iba bytových domov, ale tieto služby si vyžadujú aj administratívne budovy, priemyselné parky, polyfunkčné objekty a podobne. Ako to býva, nie vždy sú tieto služby poskytované v takej kvalite, ako požadujeme a vtedy prichádza na rad výmena správcu bytového domu.

Viete, čo zahŕňa komplexná správa budov?
Viete, čo zahŕňa komplexná správa budov? (Foto: unsplash.com)

Spravovanie budov

Komplexná správa budov zahŕňa služby v oblasti prevádzky, ekonomiky, administratívy, práva a doplnkových služieb súvisiacich so spravovaním objektu. To znamená, že bude postarané o vedenie účtovníctva, platenie povinných poplatkov, zabezpečenie revízií, opráv, upratovania, prípravu a predkladanie správ o činnosti, evidencia technickej dokumentácie, evidencia zmlúv a pod.

Charakter služieb pochopiteľne súvisí s typom objektu, pretože priemyselná prevádzka si vyžaduje iný prístup ako bytový dom. Existuje množstvo firiem, ktoré sa zameriavajú len na bytové a administratívne objekty, iné sa špecializujú na priemysel. Vždy by ste si mali vyhľadať referencie o spoločnosti poskytujúcej tieto služby alebo dať na odporúčania svojich známych alebo kolegov z brandže.

Ako zmeniť správcu objektu

Pokiaľ už máte správcu ale nie ste s ním spokojný, môžete ho vymeniť. Plánovaná výmena správcu bytového domu ale má svoj postup. Správcu možno odvolať na bytovej schôdzi, pričom s výmenou musí súhlasiť nadpolovičná väčšina majiteľov bytov a nebytových priestorov. Pozvánka na schôdzu musí obsahovať program schôdze, v ktorom sa bude nachádzať ako jeden z hlavných bodov odvolanie správcu.

Až keď bude platné odvolanie pôvodného správcu, môžete pristúpiť k výberu nového. Výberová komisia môže byť tvorená zástupcami vlastníkov bytov alebo každého vchodu, prípadne aj externou firmou. Komisia vyberie a osloví konkrétne firmy, ktoré odprezentujú svoju ponuku. Následne prebehne výberové konanie.

Text:PR