Krok za krokom… montáž sťahovacích schodov pre pasívne domy

Rady a tipy

Úspora energie je v súčasnej dobe jednou z hlavných staviteľských tém. Stále tak pribúda tých, ktorí sa rozhodli pre stavbu nízkoenergetického pasívneho domu.

Krok za krokom… montáž sťahovacích schodov pre pasívne domy
Krok za krokom… montáž sťahovacích schodov pre pasívne domy

A aj tieto stavby majú podkrovné priestory, do ktorých môžu majitelia domov vstupovať vďaka sťahovacím schodom ARISTO, ktoré spĺňajú prísne parametre nízkoenergetických stavieb.

A ako ľahko sprístupniť pôdu vášho pasívneho domu? Nie je to nič zložité.

Na veľkosti záleží

Veľkosť otvoru, ktorým do podkrovných priestorov môžete vďaka schodom ARISTO vstupovať, záleží na vašom výbere. Schody spĺňajúce požiadavky nízkoenergetických budov sú ponúkané v štyroch základných rozmeroch – 1 200 x 600, 1 200 x 700, 1 300 x 700 a 1 400 x 700 cm. Variabilná je aj dĺžka samotných schodov (rebríka) v závislosti na šírke stavebného otvoru v rozmedzí od 2 400 mm až 3 100 mm.

TIP ODBORNÍKA

„Pokiaľ chcete protipožiarne sťahovacie schody zabudovávať do novostavby, uistite sa, že sú steny aj betónové podlahy dostatočne vyschnuté. V opačnom prípade by totiž mohlo vplyvom vlhkosti veko sťahovacích schodov, rovnako ako všetko kovové, začať hrdzavieť, čo určite žiadny užívateľ neuvíta,“ uvádza Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti JAP FUTURE, ktorá schody ARISTO vyrába.

Ako na to?

Pôdne sťahovacie schody ARISTO sú dodávané v jednej veľkej krabici. Ich montáž a zabudovanie zvládnu dvaja ľudia.

Súčasťou balenia schodov ARISTO je tiež sťahovacia tyč slúžiaca na stiahnutie a zloženie rebríkového schodiska, ďalej zábradlia umožňujúce bezpečný výstup na pôjd a zatepľovací golier zaisťujúci celému výrobku parametre pasívnych domov. Nechýba ani montážny balíček so všetkým spojovacím materiálom.

TIP ODBORNÍKA

„Pri príprave stavebného otvoru pre sťahovacie schody nesmiete porušiť nosné prvky stropnej konštrukcie! Vždy si skontrolujte, že priestor, do ktorého budete zo schodov vstupovať, je dostatočne vysoký, aby ste bez problémov otvorili horné veko a samozrejme sa pri výstupe neudreli do hlavy. Navyše v stropnom mieste, kde budete schody montovať, nesmú byť žiadne inštalácie a domové rozvody ako napríklad elektriny alebo iných potrebných technológií vášho domu,“ uvádza Petr Paksi z JAP FUTURE.

1.Nasadenie inštalačných ôk
Pred inštaláciou si skontrolujeme, či máme všetky potrebné diely a súčasti. Začíname u vlastného rámu, do ktorého zasadíme závesné oká, ktoré slúžia pre zavesenie schodiska na zdvíhacie zariadenie, umožňujúce nám jednoducho schody vyzdvihnúť do potrebnej výšky. Po montáži sa oka odstránia.

2.Montáž kotevných skrutiek
Ešte predtým, než celú konštrukciu schodov zdvihneme do pripraveného priestoru v strope, je potrebné pripevniť na hranách korpusu kotevné skrutky. V už usadenom stave schodov by sme sa neskôr k týmto plochám ťažko dostávali.

3.Usadenie do pripraveného stropného otvoru
V tejto fáze musí jedna osoba v hornom podlaží vytiahnuť konštrukciu schodiska do podkrovného priestoru, a to za pomoci zdvíhacieho zariadenia, ktoré sme ku korpusu schodiska uchytili v predchádzajúcom kroku. Druhá osoba potom v spodnom poschodí kontroluje správne dosadenie do otvoru.

4.Demontáž pomocných prvkov
Potom, čo sme skladacie schody usadili do pripraveného otvoru, môžeme z hrán korpusu odstrániť kotevné skrutky z úchytov a pomocné závesné oká. Otvory, ktoré po týchto pomocných prvkoch zostávajú, zakryjeme záslepkami, tie sú súčasťou každého montážneho balíčka.

5.Pripevnenie nosníkov
O to, aby celá schodisková konštrukcia držala v montážnom otvore presne na svojom mieste tak, ako má, sa postarajú priečne nosníky.

6.Fixácia
Aby schody ARISTO mohli bez výhrad plniť svoju úlohu, musíme medzeru medzi stavebným otvorom, do ktorého sa celá konštrukcia zasadzuje a vlastným schodiskom vyplniť montážnou protipožiarne penou. Tá okrem izolácie a fixácie zaistí rebríkovému schodisku tiež požiarnu odolnosť.

7.Osadenie zatepľovacieho goliera
Vysoká izolačná funkčnosť schodov ARISTO pre pasívne a nízkoenergetické stavby je daná zatepľovacím golierom, ktorý umiestňujeme do priestoru medzi podlahu miestnosti a ochranný drevený rám schodov. Golier zároveň vytvára mechanické uzavretie montážneho medzipriestoru.

„Sťahovacie schody ARISTO sú zatiaľ bezkonkurenčným produktom spĺňajúcim náročné parametre pasívnych a nízkoenergetických domov. Ako také musia výborne izolovať. Túto vlastnosť umožňuje konštrukcia z dvoch viek a goliera, ktorý zaisťuje hodnotu tepelného prestupu U = 0,66W/m2K) čím schody spĺňajú úlohu výrobku pre pasívne domy,“ uvádza Petr Paksi, obchodný riaditeľ JAP FUTURE.

8.Nasadenie dreveného rámu
Na samotný korpus schodiska musíme nasadiť finálny drevený rám s horným vekom, ktorý sa uchytí do OSB rámu pomocou skrutiek 12.

Pozornosť pritom musíme venovať tomu, aby pánty boli na opačnej strane ako strmeň uchytenia pružín, vďaka ktorým sa veko otvára.

9.Spojenie otváracích tiahel s horným vekom
Tiahla pripevnené k hornému veku zabezpečia, že sa pri otváraní spodného veka pôjdových schodov súbežne otvorí i veko horné.

10.Montáž zábradlia
Aby sme sa do podkrovných priestorov po sťahovacích schodoch dostali bezpečne, je súčasťou dodávky tiež zábradlie. To pripevníme k hornej bočnej časti dreveného rámu.

11.Regulácia otvárania spodného veka
V ďalšom kroku musíme zabezpečiť rovnobežnosť hornej plochy nášľapov s podlahou. Aby boli jednotlivé schody súbežne s podlahou, musíme spodné veko zladiť pomocou regulačných skrutiek. Výšková regulácia je možná aj pomocou spodných nožičiek.

TIP ODBORNÍKA

„Pri výbere sťahovacích schodov vnímajte aj také detaily, akými je forma ukončenia nožičiek sťahovacích schodov. Ideálny je mäkký materiál, napríklad guma. Tam, kde sú nožičky z tvrdých nepružných plastov, hrozí nebezpečenstvo poškriabaniu podlahy pri vašich výstupoch po schodoch,“ radí Petr Paksi.

12.Jednoduchá obsluha
Obsluha sťahovacích pôdnych schodov ARISTO nie je nijak náročná. Schody sú tvorené trojdielnym rebríkom, pričom spodné dva diely sú odľahčené tlačnými a ťažnými pružinami. Schody možno ľahko zložiť tak, že jednou rukou pridržíte veko a druhou rukou skladáte schody. Tie potom možno celé zasunúť do veka. Dovretie a tým skrytie schodiska do stropu zaistí sťahovacia tyč opatrená plastovou koncovkou.

Spoločnosť JAP FUTURE s.r.o.

Přerovská spoločnosť JAP FUTURE pôsobí na českom a slovenskom trhu už od roku 1991. Jej filozofiou je dodávať na trh stavebné kovové prvky vysokej kvality s nápaditým dizajnom, za prijateľnú cenu. Svojim zákazníkom ponúka celosklenené produkty, vrátane dizajnového Grafoskla, stavebné puzdrá pre zasúvacie dvere, ucelenú ponuku posuvných systémov po stene, sťahovacie schody vrátane ich protipožiarnej a zateplenej úpravy, interiérové a exteriérové točité, segmentové a bočnicové schodiská, nerezové zábradlia. Svoju obchodnú politiku smeruje tak na tuzemský, ako aj zahraničný trh. Bližšie informácie na www.jap.sk.

Komerčný článok